3 gouden tips voor meer geluk in de slaapkamer

Je kent het wel .. geluk in de slaapkamer.. dat gaat over passie en begeerd worden.. Romantiek, erotiek, het gevoel bemind te worden.. En het gaat, naast lichamelijk genot en ontspanning, zeker ook over het sterke gevoel van met elkaar verbonden zijn..
Misschien weet je ook wel dat geluk in de slaapkamer bij veel stellen best wel een issue is. Gebrek aan romantiek, sleur in bed, onbegrepen gevoelens, te weinig seks, etc. Weet dat je, bij problemen rondom seksualiteit, echt niet de enige bent. Het is voor veel stellen lastig om deze issues bespreekbaar te maken en dat staat een oplossing vervolgens vaak  in de weg.
Vandaar dat ik tijdens in dit blogbericht graag mijn 3 gouden tips voor meer geluk in de slaapkamer met jullie wil delen!

Wat de 3 grootste problemen zijn, zal ik je eerst vertellen..

Met stip op nummer 1: ruzie / gedoe over de seks.
Het hoeft niet altijd grote bonje te zijn, het kan ook een stil zwijgen zijn; het er met opzet maar niet over hebben, om nare discussies te voorkomen. Binnenin zit er dan wel degelijk kwaadheid. Partners zijn dan kwaad over het niet krijgen waar ze zo naar verlangen.

Op nummer 2: slechte seks als gevolg van problemen op andere gebieden in de relatie.
Op een bepaalde manier kan jullie seksleven een soort weerspiegeling zijn van de kwaliteit van jullie gehele liefdesrelatie. Problemen op andere gebieden, die niet worden uitgepraat of opgelost, werken namelijk heel snel door op het intiem zijn in de slaapkamer. Met alle gevolgen van dien, want op deze wijze worden de problemen vaak alleen nog maar groter.

En tot slot op nummer 3: het gevaar van de sleur en jullie seksualiteit als iets basics en vanzelfsprekends gaan zien.
Je staat er niet of nauwelijks meer bij stil. Er wordt geen werk meer van gemaakt. Je denkt dat dit het wel was. Passie zou alleen iets van het begin zijn. Verlangens naar meer passie of het doorbreken van de sleur worden niet beantwoord. De seksualiteit kan op deze manier ook als een kaarsje helemaal uit gaan.

Zijn deze problemen herkenbaar voor jou? En zou je er op een ontspannen manier eens bij stil willen staan? Klik dan even door naar het Relatieweekend “So Happy Together”: www.zinenzijncompany.nl

En dan nu mijn 3 gouden tips voor meer geluk in de slaapkamer:

1) Zeg ‘ja’ tegen waar je nu bent..

De fase waar jullie nu in zitten is ok. Wat je mag loslaten is het zoeken naar wie of wat er fout is. Je bent samen gekomen waar je nu bent, je mag samen ook weer verder gaan.

Seksualiteit is iets magisch, iets lichamelijks en het is ook iets individueels.
Magisch betekent dat je het nooit voor 100 % kunt bevatten of sturen, en er valt niets af te dwingen noch bij jezelf, noch bij de ander. Seksualiteit is ook iets lichamelijks en het lichaam weet soms meer dan wij. Vaak spreekt het lichaam een heldere taal. Tot slot is seksualiteit iets individueels: je kunt het wel delen maar het begint altijd bij jezelf. Het is jouw keuze tot overgave. Vandaar dat vrijheid en respect bij een fijne seksualiteit ook zo’n grote rol spelen.

Hoe ziet jullie seksualiteit er nu uit? Probeer open te zijn over hoe je deze nu ervaart. De kunst is om dit te doen zonder dat er ruzie van komt! Dit gaat makkelijker als je jezelf steeds voor houdt dat noch jij noch de ander fout zit. Wat ook enorm helpt is alleen maar vanuit jezelf te spreken. Zo voorkom je iedere vorm van onderhuids verwijt of impliciete beschuldiging.
Zie jullie seksualiteit als een ontwikkeling, er was een begin, er is een nu en er zal een toekomst zijn, alle fases mogen er zijn. Het is jullie unieke reis.

2) Geef ruimte aan wat er is..

Als er tussen jullie iets is wat niet lekker loopt, neem je dit hoogstwaarschijnlijk mee naar de slaapkamer. Werk daarom samen aan jullie gezamenlijk oplossingsvermogen. Leer om constructief dingen uit te praten.
Ik bedoel hiermee niet dat je alleen maar seks kunt hebben als alles tussen jullie koek en ei is! Wat ik bedoel is, dat als er iets is, dat je hier dan ruimte voor geeft. Spreek jezelf uit en laat de ander zich uitspreken.
Je hoeft het niet altijd meteen op te lossen. De ander het signaal geven dat je ziet dat er iets is en dat je open staat voor zijn of haar verhaal, zal de ander ontspannen. Datgene wat er tussen jullie in stond is er nu nog wel maar het mag er nu zijn. Elkaar liefdevol aanraken, kan het issue waarschijnlijk niet wegnemen maar mogelijk wel verlichten.

3) Zorg voor verfrissing en vernieuwing..

Seksualiteit is iets heel bijzonders. Het is iets mysterieus. Het heeft ook een bijzonder gezonde uitwerking op ons lichamelijk welzijn. Zorg dus goed voor jouw seksualiteit!

Op de een of andere manier is er een natuurkracht die altijd zorgt voor groei en bloei maar ook voor verval en afsterving. Dit geldt ook voor onze seksualiteit. Ga dus bewust bij jezelf na wat jij kunt doen voor een blijvende groei en bloei. Wat kun je voor jezelf doen? Hoe kun je elkaars seksualiteit blijven stimuleren en ontwikkelen?
Denk aan: jezelf mooi aankleden, zelfbevrediging, elkaar masseren, je partner een speciaal compliment maken. Iets romantisch organiseren, een nieuwe activiteit opstarten, elkaar ergens mee verrassen, vrijen op een andere plek dan normaal, etc.
Ik ben niet zo’n voorstander van het zoeken van extra spanning buiten de relatie om. Dat leidt namelijk achteraf toch vaak tot problemen.
Samengevat: Kies ervoor om jullie seksualiteit levend te houden. Zorg daar zelf voor en praat met elkaar wat je samen op zou willen pakken.

Tot zover mijn 3 gouden tips. Wil je graag eens over dit onderwerp verder praten? Of lukt het jullie toch niet goed om hierover een goed gesprek met elkaar aan te gaan? Overweeg dan eens om een relatieweekend te boeken. Je kunt dan met de relatiecoach als buitenstaander, eenvoudiger zonder geruzie samen de diepte ingaan en mogelijk alternatieve oplossingen vinden. Zie voor meer informatie over het Relatieweekend “So Happy Together”: www.zinenzijncompany.nl

Menu