Als we ons ontwikkelen zijn we daar zelf vaak erg blij mee. We voelen dat we echt iets achter ons hebben gelaten en dat we nieuwe inzichten in ons leven hebben geïntegreerd. Voor de mensen om ons heen kan dat heel anders zijn. Zij worden vaak verrast en met een voldongen feit geconfronteerd. Dit wordt door Alicia Keys erg mooi verwoord, bezongen en in beeld gebracht:

Alicia nodigt in haar liedje de ander uit om niet kwaad te zijn. Dat is wel vaak wat er gebeurt. Een verandering heeft al snel gevolgen en dat kan veel weerstand, irritatie of teleurstelling bij de ander veroorzaken. Het is dan ook belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Leg uit wat er gebeurt is, wat dat met jou heeft gedaan en wat de ander voortaan van jou mag verwachten. Toon ook begrip voor het feit dat de ander mogelijk onaangenaam verrast is. Sta open voor wat het met de ander doet en onderzoek wat hij/zij nodig heeft om op een positieve manier met de verandering om te kunnen gaan.

Alicia is erg blij met haar ontwikkeling, ze is trots op wat ze heeft bereikt, haar hart is open, ze kan eindelijk ademhalen en ze voelt zich vrij. Ze is dan ook niet van plan om compromissen te gaan sluiten. Dan zou ze zichzelf namelijk ernstig tekort doen. Wel nodigt ze de ander van harte uit om haar opnieuw te leren kennen. Het is aan de ander of hij/zij hier op in wil gaan…

Menu